WWW.URBECH.PL

Na vyžádání zpracujeme Vámi dodaný certifikovaný len / lněné semínko z produkce polských zemědělců. Minimálná výrobní dávka 100 KG (nad 1 t/rok pouze na roční rámcovou smlouvu na měsíční odběrové bázi).

Vytvořte si webové stránky zdarma!